Eranfu

Eranfu

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Dr. Reddy's Lab.

Nhà phân phối:

Hoang Duc
Thông tin cơ bản
Thành phần
Fulvestrant.
Cách dùng
Tiêm bắp chậm (1-2 phút/lần) liên tiếp 2 liều 5 mL, mỗi lần tiêm ở một bên mông.
Phân loại MIMS
Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư
Phân loại ATC
L02BA03 - fulvestrant ; Belongs to the class of anti-estrogens. Used in treatment of neoplastic diseases.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Eranfu Dung dịch tiêm 250 mg/5 mL
Trình bày/Đóng gói
2 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in