Erythromycin + Zinc acetate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Acne vulgaris
Adult: As soln: Apply bid to the affected area for 10-12 wk.
Child: Same as adult dose.
Elderly: Same as adult dose.
Chống chỉ định
Hypersensitivity to erythromycin, zinc acetate, or other macrolide antibiotics.
Tác dụng không mong muốn
Rarely, hypersensitivity, pruritus, dry skin, erythema; skin irritation, burning sensation and exfoliation.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Avoid contact w/ eyes or mucous membranes of the nose and mouth.
Quá liều
Symptoms: Idiosyncratic hypersensitivity. Management: Wash the treated area w/ copious water and simple soap.
Tương tác
May occur cross resistance w/ other macrolide group antibiotics, and w/ lincomycin and clindamycin.
Tác dụng
Description: Erythromycin exerts its antibacterial activity by inhibiting RNA-dependent protein synthesis at the chain elongation step. It binds to 50S ribosomal subunit which blocks transpeptidation. Zinc induces copper binding protein metallothionein production in enterocytes. Copper binding w/in enterocytes may impair intestinal absorption of dietary copper and reabsorption of endogenously secreted copper in saliva, bile, gastric acid.
Onset: Zinc: Slow.
Pharmacokinetics:
Absorption: Penetrates independently.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc trị mụn
Phân loại ATC
D10AF52 - erythromycin, combinations ; Belongs to the class of topical antiinfective preparations used in the treatment of acne.
Tài liệu tham khảo
Anon. Erythromycin (Topical). Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 16/03/2016.

Anon. Zinc acetate. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 16/03/2016.

Joint Formulary Committee. Erythromycin with Zinc acetate. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 16/03/2016.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Erythromycin + Zinc acetate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in