Ester C

Ester C

Nhà sản xuất:

PT Pyridam Farma TBK

Nhà phân phối:

KP PHARMA
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên sủi: Vitamin C 450-550 mg, calcium 11-12 mg. Mỗi viên nhai: Vitamin C 88-92 mg, calcium 2.2-2.8 mg.
Phân loại ATC
A11GB01 - ascorbic acid (vit C) and calcium ; Belongs to the class of ascorbic acid (vitamin C), with other combinations. Used as dietary supplements.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Holisticare Supreme Ester C Effervescent Orange Flavour Plus Calcium Viên nén sủi bọt
Trình bày/Đóng gói
10's
Dạng bào chế
Holisticare Supreme Ester C Effervescent Mango Flavour Viên nén sủi bọt
Trình bày/Đóng gói
10's
Dạng bào chế
Holisticare Super Ester C Kids Plus Calcium Viên nén
Trình bày/Đóng gói
30's
Dạng bào chế
Holisticare Supreme Ester C Effervescent Blackcurrant Flavour Plus Calcium Viên nén sủi bọt
Trình bày/Đóng gói
10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in