Faslodex

Faslodex Chống chỉ định

fulvestrant

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất cứ tá dược nào khác.
Phụ nữ có thai và cho con bú (xem mục Sử dụng ở phụ nữ có thai và cho con bú).
Suy gan nặng (xem mục Thận trọng lúc dùngDược động học).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in