Femoston 1/10mg

Femoston 1/10mg Quá liều

estradiol

estradiol + dydrogesterone

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có trường hợp quá liều nào đã được báo cáo đối với Femoston 1/10.
Cả estradiol và dydrogesteron đều là các hoạt chất có độc tính thấp. Nếu uống quá nhiều viên nén Femoston, không chắc rằng sẽ gây bất kì tác hại nào. Tuy nhiên, triệu chứng quá liều có thể gồm có: buồn nôn, nôn, buồn ngủ và chóng mặt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in