Femoston 1/10mg

Femoston 1/10mg Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

estradiol

estradiol + dydrogesterone

Nhà sản xuất:

Abbott
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Không dùng Femoston 1/10 nếu bệnh nhân đang mang thai hoặc cho con bú.
Femoston 1/10 chỉ được dùng cho phụ nữ sau mãn kinh. Nếu bệnh nhân đang (hoặc nghĩ rằng bệnh nhân) có thai trong khi đang được điều trị với Femoston 1/10, hãy ngưng dùng thuốc ngay lập tức.
Kết quả của các nghiên cứu dịch tễ học về phơi nhiễm ngẫu nhiên của phôi với dạng kết hợp estrogen/progestogen cho thấy không có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển cho trẻ (không sinh quái tượng hoặc ảnh hưởng độc tính phôi). Không có dữ liệu đầy đủ từ việc dùng estradiol/dydrogesteron ở phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy độc tính sinh sản. Nguy cơ tiềm tàng đối với con người chưa được biết.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in