Fenostad 67/Fenostad 100/Fenostad 160/Fenostad 200

Fenostad 67/Fenostad 100/Fenostad 160/Fenostad 200 Quá liều

fenofibrate

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Chỉ ghi nhận được các trường hợp nghi ngờ quá liều fenofibrate. Trong phần lớn các trường hợp, không có triệu chứng quá liều nào được báo cáo.
Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Nếu nghi ngờ quá liều, điều trị triệu chứng và tiến hành các biện pháp hỗ trợ thích hợp khi cần. Thẩm tách máu không loại bỏ được fenofibrate.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in