Fenostad 67/Fenostad 100/Fenostad 160/Fenostad 200

Fenostad 67/Fenostad 100/Fenostad 160/Fenostad 200 Trình bày

fenofibrate

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Fenostad 67 Viên nang cứng: hộp 3 vỉ x 10 viên, 6 vỉ x 10 viên.
Fenostad 100 Viên nang cứng: hộp 3 vỉ x 10 viên, 6 vỉ x 10 viên.
Fenostad 160 Viên nén bao phim: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Fenostad 200 Viên nang cứng: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in