Fexostad

Fexostad Mô tả

fexofenadine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần tá dược
Fexostad 60: Microcrystalline cellulose, pregelatinised starch, croscarmellose sodium, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate, hypromellose 6 cps, macrogol 6000, talc, titanium dioxide, yellow ferric oxide, red ferric oxide.
Fexostad 180: Tinh bột ngô tiền hồ hóa, microcrystallin cellulose, tinh bột ngô biến tính một phần, croscarmellose natri, colloidal silica khan, magnesi stearat, opadry II trắng OY-L-28900.
Dạng bào chế
Fexostad 60: Viên nén bao phim. Viên nén dài, bao phim màu đỏ gạch, một mặt khắc vạch, một mặt trơn. Viên có thể bẻ đôi.
Fexostad 180: Viên nén bao phim. Viên nén dài, bao phim màu trắng, hai mặt khum, trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in