Fexostad

Fexostad Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

fexofenadine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Cách dùng
Fexostad được dùng bằng đường uống.
Fexostad 60: có thể uống lúc no hoặc đói.
Fexostad 180: thuốc được uống trước bữa ăn.
Liều dùng
Fexostad 60

Viêm mũi dị ứng theo mùa:
Trẻ em từ 6 – 11 tuổi: 30 mg x 2 lần/ngày.
Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 60 mg x 2 lần/ngày hoặc 180 mg x 1 lần/ngày.
Mày đay mạn tính vô căn:
Trẻ em từ 6 – 11 tuổi: 30 mg x 2 lần/ngày.
Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 60 mg x 2 lần/ngày hoặc 180 mg x 1 lần/ngày.
Dân số đặc biệt:
Người suy gan: Không cần điều chỉnh liều.
Người cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều, ngoại trừ có suy giảm chức năng thận.
Người suy thận:
Độ lọc cầu thận - GFR 20-50 mL/phút: Liều như người bình thường. Dùng thận trọng.
Độ lọc cầu thận - GFR 10-20 mL/phút hoặc <10 mL/phút: Liều như người bình thường. Bắt đầu với liều thấp nhất và tăng liều thận trọng, vì liều cao có thể làm tăng tác dụng an thần ở bệnh nhân suy thận nặng.
Fexostad 180
Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 180 (1 viên) x 1 lần/ngày.
Trẻ em dưới 12 tuổi: Tính hiệu quả và an toàn của fexofenadine hydrochloride chưa được nghiên cứu ở trẻ em dưới 12 tuổi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in