Fexostad

Fexostad Dược lực học

fexofenadine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Thuốc kháng histamine khác dùng toàn thân.
Mã ATC: R06AX26.
Fexofenadine là thuốc kháng histamine có hoạt tính đối kháng chọn lọc với thụ thể H1 ngoại biên. Hai dạng đồng phân đối quang của fexofenadine hydrochloride có tác động kháng histamine gần như tương đương nhau. Fexofenadine là chất chuyển hóa có hoạt tính của terfenadine nhưng không còn độc tính đối với tim do không ức chế kênh kali liên quan đến sự tái cực tế bào cơ tim. Fexofenadine không có tác dụng kháng cholinergic hoặc dopaminergic và không có tác dụng ức chế thụ thể alpha-1 hoặc beta-adrenergic. Ở liều điều trị, fexofenadine không gây buồn ngủ hay ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Thuốc có tác dụng nhanh và kéo dài.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in