Fexostad

Fexostad Dược động học

fexofenadine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Hấp thu
Fexofenadine được hấp thu tốt khi dùng đường uống. Sau khi uống 1 viên 60 mg, nồng độ đỉnh trung bình trong huyết tương là 142 ng/mL, đạt được sau 2 – 3 giờ.
Phân bố
Khoảng 60 – 70% fexofenadine gắn kết với protein huyết tương, chủ yếu là albumin và alpha-1 acid glycoprotein. Không rõ thuốc có qua nhau thai hoặc bài tiết vào sữa mẹ hay không. Fexofenadine không qua hàng rào máu não.
Chuyển hóa
Khoảng 5% liều dùng của thuốc được chuyển hóa, hầu hết bởi niêm mạc ruột. Fexofenadine được chuyển hóa không đáng kể qua gan (khoảng 0,5 – 1,5% liều dùng) bởi hệ thống cytochrome P450.
Thải trừ
Thời gian bán thải trung bình của fexofenadine là 14,4 giờ, kéo dài hơn ở người suy thận. Thuốc được thải trừ dưới dạng không đổi chủ yếu qua phân khoảng 80%, và 11% qua nước tiểu.
Fexofenadine là một chất chuyển hóa của terfenadin và vì vậy được tìm thấy trong sữa mẹ sau khi dùng terfenadin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in