Fleet Enema

Fleet Enema Chỉ định/Công dụng

monobasic sodium phosphate + dibasic sodium phosphate

Nhà sản xuất:

C.B. Fleet

Nhà phân phối:

Vietgate
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Thuốc được chỉ định để:
• Làm giảm chứng táo bón không thường xuyên.
• Làm sạch phân trong ruột cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật hoặc xét nghiệm trực tràng.
• Chuẩn bị để soi đại tràng sigma.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in