Fleet Enema

Fleet Enema Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

monobasic sodium phosphate + dibasic sodium phosphate

Nhà sản xuất:

C.B. Fleet

Nhà phân phối:

Vietgate
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Hỏi bác sĩ trước khi dùng thuốc này nếu bệnh nhân đang mang thai hoặc nuôi con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in