Fluarix
Thông tin cơ bản
Thành phần
Vaccine cúm bất hoạt, chứa các kháng nguyên của 2 chủng siêu vi cúm A (H1N1, H3N2) và 1 chủng siêu vi cúm B theo khuyến cáo hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới.
Phân loại ATC
J07BB02 - influenza, inactivated, split virus or surface antigen ; Belongs to the class of influenza viral vaccines.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in