Mới
Forxiga

Forxiga Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với hoạt chất hoặc bất kỳ thành phần tá dược nào liệt kê trong phần Mô tả - Tá dược.
Bệnh nhân đang được điều trị để kiểm soát đường huyết không có tiền sử bệnh lý tim mạch hoặc nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch có suy thận nặng (eGFR < 30 mL/phút/1,73 m2) (xem phần Cảnh báo và thận trọng).
Bệnh nhân đang lọc máu (xem phần Cảnh báo và thận trọng).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in