Mới
Forxiga

Forxiga Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng
Đái tháo đường týp 2
Liều khuyến cáo là 10 mg dapagliflozin, 1 lần/ ngày.
Khi sử dụng phối hợp dapagliflozin với insulin hoặc với một thuốc kích thích tiết insulin như sulfonylurê, cần sử dụng liều thấp insulin hoặc thuốc kích thích tiết insulin để hạn chế nguy cơ hạ đường huyết (xem phần Tương tácTác dụng không mong muốn).
Để làm giảm nguy cơ nhập viện do suy tim ở các bệnh nhân đái tháo đường týp 2 và có tiền sử bệnh lý tim mạch hoặc nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, liều khuyến cáo FORXIGA là 10 mg đường uống, 1 lần/ngày.
Suy tim
Liều khuyến cáo FORXIGA là 10 mg đường uống, 1 lần/ngày.
Các đối tượng đặc biệt
Suy thận
- xem Bảng 10.

Image from Drug Label Content

Suy gan
Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy gan nhẹ hoặc trung bình. Ở bệnh nhân suy gan nặng, liều khởi đầu khuyến cáo là 5 mg. Nếu dung nạp tốt, có thể tăng liều đến 10 mg (xem phần Cảnh báo và thận trọngĐặc tính dược động học).
Người cao tuổi (≥ 65 tuổi)
Nhìn chung, không khuyến cáo điều chỉnh liều theo độ tuổi. Nên xem xét chức năng thận và nguy cơ giảm thể tích tuần hoàn (xem phần Cảnh báo và thận trọngĐặc tính dược động học).
Trẻ em
Hiệu quả và an toàn của dapagliflozin ở trẻ em từ 0 đến dưới 18 tuổi chưa được thiết lập. Hiện chưa có dữ liệu.
Cách dùng
Có thể uống FORXIGA 1 lần/ngày vào bất kỳ lúc nào trong ngày, trong hoặc ngoài bữa ăn. Nên uống nguyên viên thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in