Fovepta

Fovepta Thành phần

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi 0.4mL: Globulin miễn dịch viêm gan B của người 200IU.
* Protein người 150mg/mL trong đó có tối thiểu 96% IgG, với thành phần kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBs) là 500IU/mL
* Phân bố phân lớp phụ của IgG:
   IgG1: 59%
   IgG2: 35%
   IgG3: 3%
   IgG4: 3%
* Thành phần IgA không vượt quá 6mg/mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in