Fovepta

Fovepta Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
- Liều dùng:
* Phòng ngừa viêm gan B ở trẻ sơ sinh từ mẹ mang virus viêm gan B, lúc sinh hay càng sớm càng tốt sau khi sinh (tối thiểu trong vòng 12 giờ): 200 IU.
* Tiêm Globulin miễn dịch viêm gan B có thể cần được nhắc lại cho đến khi có chuyển đổi huyết thanh sau chủng ngừa.
* Ở tất cả các trường hợp này, chủng ngừa virus viêm gan B rất được khuyến khích. Mũi tiêm vaccine đầu tiên có thể được tiêm cùng ngày với Globulin miễn dịch viêm gan B của người, tuy nhiên, khác vị trí. Ở những trẻ không cho thấy một đáp ứng miễn dịch (không đo được kháng thể viêm gan B) sau khi chủng ngừa, thì cần tiếp tục dự phòng bằng Globulin miễn dịch viêm gan B của người, có thể xem xét tiêm 8 IU/kg cho trẻ mỗi 2 tháng; hiệu giá kháng thể bảo vệ tối thiểu là 10 mIU/mL.
- Cách dùng:
* Fovepta phải được tiêm dưới da hay tiêm bắp.
* Nếu tiêm bắp bị chống chỉ định (do rối loạn xuất huyết) thì có thể tiêm dưới da.
* Trường hợp đồng thời tiêm phòng là cần thiết, Globulin miễn dịch và vaccine phải được tiêm ở 2 vị trí khác nhau.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in