Fovepta

Fovepta Tương tác

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
* Với vaccine virus sống giảm độc lực: Việc điều trị với các globulin miễn dịch có thể gây ảnh hưởng lên đáp ứng miễn dịch của vaccine virus sống giảm độc lực như rubella, quai bị, sởi và thủy đậu trong thời gian 3 tháng. Sau khi điều trị với các chế phẩm này, cần đảm bảo giai đoạn khoảng cách là tối thiểu 3 tháng trước khi tiêm chủng với vaccine virus sống giảm độc lực.
* Khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú: Không liên quan.
* Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Không liên quan.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in