Fovepta

Fovepta Chỉ định/Công dụng

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Phòng ngừa viêm gan siêu vi B cho trẻ sơ sinh có mẹ HBsAg dương tính.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in