Fovepta

Fovepta Dược động học

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Biotest

Nhà phân phối:

Hoang Long Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Fovepta có thành phần chính là immunoglobulin G (IgG) với thành phần kháng thể chống lại kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBs).
Kinh nghiệm lâm sàng
Trong một nghiên cứu mở, ngẫu nhiên, song song, đơn liều (200 IU, tiêm < 12 giờ sau sinh) Fovepta tiêm dưới da (SC) hay tiêm bắp (IM) cho 34 trẻ sơ sinh (17 SC và 17 IM) có tuổi thai ≥ 37+0 tuần có mẹ có HBsAg dương tính. Nồng độ anti-HBs huyết ≥ 100 IU/L (điểm hiệu quả ban đầu) tìm thấy ở 30/31 (16 SC vs. 17 IM) trẻ sơ sinh. Nồng độ anti-HBs trung bình so sánh với 278.1±92.4 IU/L (280.2) SC vs. 294.1±112.6 IU/L (260.5) IM.
Cả 2 cách tiêm được xem là có hiệu quả, an toàn và dung nạp tốt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in