Fresofol 1% MCT/LCT

Fresofol 1% MCT/LCT Thận trọng lúc dùng

propofol

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Trước khi sử dụng, không pha trộn Fresofol 1% MCT/LCT với các dung dịch tiêm, dung dịch tiêm truyền khác trừ các dung dịch glucose 5%, NaCl 0,9%, lidocain 1% không chứa chất bảo quản (xem mục Liều lượng và Cách dùng). Nồng độ propofol sau cùng không được thấp hơn 2 mg/mL.
Thuốc chỉ sử dụng 1 lần. Loại bỏ phần thuốc thừa sau khi sử dụng.
Lắc kỹ ống/lọ thuốc trước khi dùng. Không sử dụng nếu thấy nhũ tương bị phân lớp sau khi lắc kỹ. Chỉ sử dụng nếu nhũ tương còn đồng nhất và ống hoặc lọ thuốc không bị hư hại.
Trước khi sử dụng, cần lau sạch ống thuốc hoặc mặt nút cao su bằng gạc xịt cồn hoặc nhúng cồn. Sau khi sử dụng, loại bỏ ống/lọ chứa thuốc.
Hệ thống truyền Fresofol 1% MCT/LCT không pha loãng cần được thay thế sau 12 giờ. Pha loãng với dung dịch glucose 5%, NaCl 0,9% hoặc pha trộn với lidocain 1% không chứa chất bảo quản (tối thiểu là 2 mg propofol trong mỗi ml) phải tiến hành trong điều kiện vô khuẩn (phải kiểm soát và thẩm định điều kiện vô khuẩn), sử dụng ngay sau khi pha chế và phải sử dụng hết trong vòng 6 giờ sau khi pha.
Sau khi mở bao bì, thuốc phải được sử dụng ngay.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in