Fresofol 1% MCT/LCT

Fresofol 1% MCT/LCT Chống chỉ định

propofol

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Không được sử dụng Fresofol 1% MCT/LCT cho:
- Bệnh nhân quá mẫn với propofol, đậu nành, lạc hoặc bất cứ thành phần tá dược nào của nhũ tương.
- Bệnh nhân dị ứng với đậu nành, lạc.
- Bệnh nhân từ 16 tuổi trở xuống với mục đích an thần trong điều trị tích cực.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in