Fresofol 1% MCT/LCT

Fresofol 1% MCT/LCT Tương tác

propofol

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Có thể sử dụng Fresofol 1% MCT/LCT phối hợp với các thuốc khác trong gây mê (thuốc tiền mê, thuốc mê qua đường hô hấp, thuốc giảm đau, thuốc giãn cơ, thuốc gây tê tại chỗ). Các tương tác thuốc nghiêm trọng với các thuốc này đã được ghi nhận. Một số thuốc tác động trên trung ương có thể gây ức chế tuần hoàn và hô hấp, vì thế những tác động này có thể tăng khi sử dụng đồng thời với Fresofol 1% MCT/LCT.
Có thể sử dụng propofol liều thấp hơn khi gây mê toàn thân kết hợp với gây tê tại chỗ.
Sử dụng đồng thời với các thuốc nhóm benzodiazepin, thuốc liệt đối giao cảm hoặc các thuốc mê đường hô hấp có thể kéo dài thời gian mê và giảm nhịp thở.
Sau khi bổ sung tiền mê bằng thuốc có opiat, tác dụng an thần của propofol gia tăng và kéo dài có thể gây tăng tỷ lệ ngưng thở và kéo dài thời gian ngưng thở.
Cần cân nhắc khi sử dụng propofol cùng với các thuốc tiền mê, các thuốc gây mê bốc hơi hoặc các thuốc giảm đau vì có thể làm mạnh thêm tác dụng gây mê và các tác dụng phụ trên hệ tim mạch. Sử dụng đồng thời các chất ức chế hệ thần kinh trung ương như rượu, các thuốc gây mê toàn thân, các chất giảm đau gây nghiện sẽ làm tăng thêm tác dụng an thần. Khi Fresofol 1% MCT/LCT kết hợp với các thuốc ức chế thần kinh trung ương được truyền tĩnh mạch, có thể xảy ra tình trạng suy hô hấp và suy tim mạch nghiêm trọng.
Sau khi điều trị bằng fentanyl, nồng độ propofol trong máu có thể tăng tạm thời và tăng tỷ lệ ngưng thở.
Chậm nhịp tim và ngưng tim có thể xảy ra sau khi trị liệu với suxamethonium hoặc neostigmin.
Bệnh viêm não trắng (Leucoencephalopathy) đã được ghi nhận khi sử dụng nhũ tương lipid như propofol ở các bệnh nhân đang được điều trị bằng cyclosporin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in