Fresofol 1% MCT/LCT

Fresofol 1% MCT/LCT Quá liều

propofol

Nhà sản xuất:

Fresenius Kabi
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Quá liều có thể gây suy hô hấp và tim mạch. Suy hô hấp cần được điều trị bằng thông khí. Suy tim mạch có thể phải hạ thấp đầu của bệnh nhân và sử dụng các dung dịch thay thế huyết tương và các thuốc gây co mạch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in