Fucidin H

Fucidin H Dược lý

hydrocortisone + fusidic acid

Nhà sản xuất:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lý
Dược lực học
Thuốc kem Fucidin H kết hợp tác dụng kháng khuẩn của axít fusidic với tác dụng kháng viêm của hydrocortison acetat.
Dược động học
Không có dữ liệu xác định dược động học trên người, sau khi dùng Fucidin H Cream bôi ngoài da. Tuy nhiên, các nghiên cứu in vitro cho thấy axít fusidic có thể thấm qua da lành. Độ thấm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian tiếp xúc với axít fusidic và tình trạng của da.
Axít fusidic được bài tiết chủ yếu qua mật, trong khi chỉ có một lượng nhỏ được bài tiết qua nước tiểu.
Hydrocortison được hấp thu sau khi bôi tại chỗ. Mức độ hấp thu phụ thuộc vào đa dạng các yếu tố bao gồm tình trạng da và vị trí bôi thuốc. Lượng hydrocortison đã hấp thu nhanh chóng được chuyển hóa và bài tiết qua nước tiểu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in