Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 5 mL/bơm tiêm: Fulvestrant 250 mg.
Cách dùng
Tiêm bắp chậm 1-2 phút, 5 mL/lần mỗi bên mông, 2 lần liên tiếp.
Phân loại MIMS
Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư
Phân loại ATC
L02BA03 - fulvestrant ; Belongs to the class of anti-estrogens. Used in treatment of neoplastic diseases.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Fulvestrant Ebewe Dung dịch tiêm 250 mg/5 mL
Trình bày/Đóng gói
5 mL x 2 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in