Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Chống chỉ định

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Dị ứng với dược chất hoặc bất kì tá dược nào của thuốc.
Thời kì mang thai và cho con bú.
Suy gan nặng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in