Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Mô tả

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Dung dịch trong suốt, không màu đến màu vàng đóng trong bơm tiêm thủy tinh 5 mL có nắp màu xám.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in