Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều dùng
Phụ nữ trưởng thành (bao gồm người cao tuổi)
Liều khuyến cáo là 500 mg mỗi tháng một lần, đồng thời bổ sung thêm một liều 500 mg tại thời điểm hai tuần sau liều đầu tiên.
Khi fulvestrant sử dụng phối hợp với palbociclib, tham khảo tờ thông tin sản phẩm (SPC) của palbociclib.
Trước khi bắt đầu và trong suốt thời gian sử dụng phác đồ fulvestrant phối hợp palbociclib, phụ nữ tiền mãn kinh/ cận mãn kinh nên được điều trị bằng thuốc chủ vận hormon giải phóng LH (LHRH) theo thực hành lâm sàng tại địa phương.
Đối tượng đặc biệt
Suy thận
Không khuyến cáo hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận nhẹ hoặc trung bình (độ thanh thải creatinin ≥ 30 mL/phút). Chưa có đánh giá về hiệu quả và độ an toàn trên bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30 mL/phút), do đó cần thận trọng khi sử dụng thuốc trên các bệnh nhân này.
Suy gan
Không khuyến cáo hiệu chỉnh liều trên các bệnh nhân suy gan nhẹ hoặc trung bình. Tuy nhiên, do phơi nhiễm với fulvestrant có thể tăng lên, cần thận trọng khi sử dụng fulvestrant trên các bệnh nhân này. Chưa có dữ liệu về sử dụng thuốc trên các bệnh nhân suy gan nặng.
Bệnh nhi
Độ an toàn và hiệu quả của fulvestrant trên trẻ em từ sơ sinh đến 18 tuổi chưa được thiết lập. Dữ liệu hiện có được mô tả tại mục Dược lực học, Dược động học, nhưng chưa có khuyến cáo về liều dùng.
Cách sử dụng
Fulvestrant cần được tiêm bắp chậm (1-2 phút/lần tiêm) hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 mL vào mỗi bên mông.
Cần thận trọng khi tiêm fluvestrant tại vùng sau của mông do vùng này gần dây thần kinh tọa.
Hướng dẫn về thuốc trước khi sử dụng, xem mục Thận trọng đặc biệt khi thao tác và thải bỏ.
Thận trọng đặc biệt khi thao tác và thải bỏ
Hướng dẫn sử dụng
Tiến hành tiêm thuốc theo các hướng dẫn tại cơ sở đối với kĩ thuật tiêm bắp thể tích lớn.
CHÚ Ý: Cần thận trọng nếu tiêm thuốc tại vùng sau của mông do vùng này gần với dây thần kinh tọa.
Cảnh báo – Không hấp kim an toàn trước khi sử dụng. Phải luôn để tay ở sau kim này trong khi sử dụng và thải bỏ.
Bơm tiêm được cung cấp kèm kim an toàn BD SafetyGlide.
Hướng dẫn thao tác với kim an toàn BD SafetyGlide
- xem Hình 3.

Image from Drug Label Content

Thải bỏ
Bơm tiêm đóng sẵn thuốc chỉ được sử dụng một lần.
Phần thuốc chưa sử dụng hoặc vật liệu thải cần được xử lý phù hợp với yêu cầu tại địa phương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in