Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Chỉ định/Công dụng

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Fulvestrant được chỉ định
- Đơn trị liệu để điều trị cho phụ nữ sau mãn kinh bị ung thư vú di căn hoặc tiến triển (tiến xa) tại chỗ, có thụ thể estrogen dương tính
+ chưa được điều trị bằng liệu pháp nội tiết trước đó, hoặc
+ bệnh tái phát trong hoặc sau điều trị bổ trợ (hỗ trợ) bằng thuốc kháng estrogen, hoặc bệnh tiến triển khi đang điều trị bằng thuốc kháng estrogen.
- Phối hợp với palbociclib trong điều trị ung thư vú di căn hoặc tiến triển tại chỗ có thụ thể hormon (HR) (+) và thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu mô 2 (HER2) (-) ở phụ nữ từng được điều trị với liệu pháp nội tiết trước đó.
Ở phụ nữ tiền mãn kinh hoặc cận mãn kinh, phác đồ phối hợp với palbociclib nên được kết hợp cùng với chất chủ vận hormon giải phóng LH (LHRH).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in