Fulvestrant Ebewe

Fulvestrant Ebewe Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

fulvestrant

Nhà sản xuất:

Ebewe Pharma

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma

Nhà tiếp thị:

Sandoz
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có khả năng mang thai
Phụ nữ có khả năng mang thai được khuyến cáo sử dụng biện pháp tránh thai hữu hiệu trong khi dùng thuốc.
Thời kì mang thai
Chống chỉ định sử dụng fulvestrant trong thai kì. Fulvestrant có khả năng qua hàng rào nhau thai sau khi tiêm bắp đơn liều trên chuột cống và trên thỏ. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy thuốc có độc tính sinh sản bao gồm tăng tỷ lệ dị tật thai nhi và chết thai. Nếu bệnh nhân mang thai trong khi đang dùng fulvestrant, bệnh nhân phải được thông báo về rủi ro tiềm tàng đối với bào thai và nguy cơ sẩy thai.
Thời kì cho con bú
Phải ngừng cho con bú trong khi dùng fulvestrant. Fulvestrant được bài tiết vào sữa trên chuột đang cho con bú. Chưa xác định được liệu fulvestrant có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Do nguy cơ gặp các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng của fulvestrant trên trẻ đang bú, chống chỉ định sử dụng thuốc trong thời kì cho con bú.
Khả năng sinh sản
Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của fulvestrant đến khả năng sinh sản của người.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in