Gardasil

Gardasil Tương tác

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Sử dụng với các vắc-xin khác:
Kết quả từ nghiên cứu lâm sàng cho thấy có thể dùng GARDASIL cùng lúc với H-B-VAX IITM [Vắc-xin viêm gan B (tái tổ hợp)], Menactra [Vắc-xin liên hợp não mô cầu (nhóm A,C,Y và W-135) với polysaccharide biến độc tố bạch hầu], Adacel [Vắc-xin hấp phụ biến độc tố bạch hầu, biến độc tố uốn ván và vi-rút ho gà vô bào hàm lượng thấp (Tdap)], và Repevax [Vắc-xin hấp phụ chứa hàm lượng thấp các kháng nguyên vi-rút bại liệt bất hoạt, bạch hầu, uốn ván, ho gà (thành phần vô bào)].
Sử dụng với các thuốc thông thường khác:
Trong nghiên cứu lâm sàng ở thiếu nữ và phụ nữ (từ 16-26 tuổi), có 11,9% người dùng thuốc giảm đau; 9,5% dùng thuốc kháng viêm; 6,9% dùng kháng sinh và 4,3% dùng chế phẩm vitamin. Hiệu quả, tính sinh miễn dịch và tính an toàn của vắc-xin không bị ảnh hưởng bởi các thuốc trên.
Sử dụng với các thuốc nội tiết ngừa thai:
Trong các nghiên cứu lâm sàng, 57,5% phụ nữ (từ 16 đến 26 tuổi) dùng GARDASIL đã dùng các thuốc nội tiết ngừa thai. Sử dụng các thuốc nội tiết ngừa thai không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch đối với GARDASIL.
Sử dụng với steroid:
Trong các nghiên cứu lâm sàng ở thiếu nữ và phụ nữ (từ 16-26 tuổi), có 1,7% (n=158) đối tượng dùng thuốc ức chế miễn dịch dạng hít; 0,6% (n=56) dùng dạng tại chỗ; và 1,0% (n=89) dùng dạng tiêm. Tất cả các đối tượng dùng corticosteroid đều gần thời điểm tiêm 1 liều GARDASIL. Những thuốc này xem ra không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch đối với GARDASIL. Rất ít đối tượng trong các nghiên cứu lâm sàng này dùng steroid và lượng thuốc ức chế miễn dịch được cho là thấp.
Sử dụng với các thuốc ức chế miễn dịch dùng toàn thân:
Chưa có dữ liệu về sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch mạnh cùng lúc với GARDASIL. Đối tượng dùng các thuốc ức chế miễn dịch (liều dùng toàn thân của corticosteroid, thuốc chống chuyển hóa, thuốc alkyl, thuốc gây độc tế bào) có thể không có đáp ứng tối ưu đối với miễn dịch chủ động (xem Thận trọng, Thận trọng chung).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in