Gazyva

Gazyva Chỉ định/Công dụng

obinutuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Bạch cầu dòng lymphô mạn tính
GAZYVA được chỉ định điều trị kết hợp với chlorambucil cho bệnh nhân bị bệnh bạch cầu dòng lymphô mạn tính (CLL) chưa được điều trị trước đó.
U lymphô thể nang
GAZYVA được chỉ định điều trị kết hợp với bendamustine, sau đó tiếp tục duy trì bằng GAZYVA cho bệnh nhân FL không đáp ứng hoặc bệnh tiến triển trong hoặc sau khi điều trị với rituximab hay phác đồ có chứa rituximab.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in