Giotrif

Giotrif Mô tả

afatinib

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Hàm lượng 20mg: Viên nén bao phim cạnh vát, hai mặt lồi, hình tròn, màu trắng đến vàng nhạt, dập chìm biểu tượng công ty Boehringer Ingelheim trên một mặt và chữ “T20” trên mặt còn lại.
Hàm lượng 30mg: Viên nén bao phim cạnh vát, hai mặt lồi, hình tròn, màu xanh dương đậm, dập chìm biểu tượng công ty Boehringer Ingelheim trên một mặt và chữ “T30” trên mặt còn lại.
Hàm lượng 40mg: Viên nén bao phim cạnh vát, hai mặt lồi, hình tròn, màu xanh dương nhạt, dập chìm biểu tượng công ty Boehringer Ingelheim trên một mặt và chữ “T40” trên mặt còn lại.
Hàm lượng 50mg: Viên nén bao phim hai mặt lồi, hình oval, màu xanh dương đậm, dập chìm biểu tượng công ty Boehringer Ingelheim trên một mặt và chữ “T50” trên mặt còn lại.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in