Glimepiride STELLA

Glimepiride STELLA Chống chỉ định

glimepiride

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
- Mẫn cảm với glimepiride, các sulfonylurê hoặc sulfonamid khác hay bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Đái tháo đường phụ thuộc insulin, hôn mê và nhiễm keto-acid do đái tháo đường.
- Rối loạn chức năng gan hoặc thận nặng: Nên chuyển sang dùng insulin.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in