Glirit 500/5

Glirit 500/5 Tương tác

glibenclamide + metformin

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Tác dụng hạ glucose huyết của thuốc có thể tăng lên khi phối hợp với các sulfonamid, salicylat, phenylbutazon, các thuốc chống viêm không steroid, các fluoroquinolon, các dẫn chất cumarin, các thuốc chẹn beta, các chất ức chế monoaminoxydase, perhexilin, cloramphenicol, clofibrat và fenofibrat, sulfinpyrazon, probenecid, pentoxifylin, cyclophosphamid, azapropazon, các tetracyclin, các chất ức chế men chuyển đổi angiotensin, rượu, fluconazol, miconazol.
Tác dụng hạ glucose huyết của thuốc có thể giảm khi phối hợp với các thuốc lợi niệu thiazid, acid ethacrynic, estrogen, các thuốc uống tránh thai có estrogen/gestagen, các dẫn chất phenothiazin, phenytoin, acid nicotinic, các thuốc cường giao cảm, thuốc chẹn kênh calci, isoniazid, các chế phẩm tuyến giáp và các corticosteroid.
Glucose huyết tăng khi phối hợp thuốc với salbutamol, hoặc terbutalin (tiêm tĩnh mạch).
Tác dụng hạ glucose huyết cũng có thể bị ảnh hưởng khi phối hợp với các thuốc điều trị lao.
Tăng độc tính khi phối hợp với: cationic (amilorid, digoxin, morphin, procainamid, quinidin, quinin, ranitidin, triamteren, trimethoprim và vancomycin), cimetidin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in