Glirit 500/5

Glirit 500/5 Chỉ định/Công dụng

glibenclamide + metformin

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị đái tháo đường týp 2 nhằm kiểm soát đường huyết, kết hợp với chế độ ăn kiêng và luyện tập thể dục.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in