Guar gum


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Adjunct in diabetes mellitus
Adult: 5 g tid. Dose to be taken with at least 200 ml of fluid. Lower initial doses may be used to reduce GI adverse effects.
Cách dùng
Should be taken with food. Take w/ or immediately before meals.
Chống chỉ định
In cases of oesophageal diseases or difficulty in swallowing, intestinal obstruction, ingestion of dry granules.
Thận trọng
Not recommended for children, monitor blood glucose levels. Hypoglycaemia.
Tác dụng không mong muốn
Hypoglycaemia, GI disturbances (flatulence, diarrhoea and nausea), reduced appetite.
Tương tác
Absorption of orally administered drugs may be affected.
Tương tác với thức ăn
Reduces absorption of glucose and possibly lipids.
Tác dụng
Description: Guar gum is a soluble fibre which reduces postprandial and fasting blood glucose concentrations in diabetic patients. It may also slow gastric emptying in dumping syndrome.
Phân loại MIMS
Thuốc trị đái tháo đường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Guar gum từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in