Mới
Halaven

Halaven Thận trọng lúc dùng

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
HALAVEN là thuốc chống ung thư, gây độc tế bào, và cũng như đối với các hợp chất độc khác, nên thận trọng trong quá trình xử lý. Cần phải sử dụng găng tay, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ. Nếu da tiếp xúc với dung dịch thuốc, cần được rửa sạch ngay lập tức với nước và xà phòng. Nếu thuốc tiếp xúc với niêm mạc, cần lập tức rửa kỹ niêm mạc bằng nước. HALAVEN chỉ  nên được pha chế và sử dụng bởi các nhân viên đã được đào tạo trong việc xử lý các thuốc gây độc tế bào. Nhân viên y tế đang mang thai không nên tiếp xúc với HALAVEN.
HALAVEN có thể được pha loãng với 100 mL dung dịch pha tiêm natri clorid 9 mg/mL (0,9%) bằng kỹ thuật vô trùng. Sau khi tiêm truyền, khuyến cáo sục đường truyền tĩnh mạch bằng dung dịch tiêm natri clorid 9 mg/mL (0,9%) để đảm bảo tiêm truyền đủ liều. Không được trộn lẫn với các sản phẩm thuốc khác và không được pha loãng với dung dịch tiêm truyền glucose 5%.
Bất kỳ phần thuốc không sử dụng hoặc vật dụng bỏ đi phải được xử lý phù hợp theo yêu cầu của địa phương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in