Mới
Halaven

Halaven Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Chỉ dùng HALAVEN dưới sự giám sát của bác sĩ có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm sử dụng các thuốc gây độc tế bào.
Liều dùng
Liều khuyến cáo của eribulin dạng dung dịch dùng ngay là 1,23 mg/m2 tiêm tĩnh mạch trong 2-5 phút vào ngày thứ 1 và thứ 8 của mỗi liệu trình điều trị 21 ngày.
Lưu ý:
Liều khuyến cáo được đưa ra là liều tính dựa trên hoạt chất (eribulin). Việc tính toán liều mỗi lần dùng cho bệnh nhân phải căn cứ vào nồng độ của dung dịch dùng ngay có chứa 0,44 mg/mL eribulin và mức liều khuyến cáo 1,23 mg/m2. Khuyến cáo giảm liều được đưa ra dưới đây cũng là liều eribulin dựa trên nồng độ của dung dịch dùng ngay.
Trong các thử nghiệm then chốt, các báo cáo tương ứng và ở một số khu vực khác như Mỹ hoặc Thụy Sĩ, liều khuyến cáo được dựa trên dạng muối (eribulin mesylate).
Một số bệnh nhân có thể buồn nôn hoặc nôn. Cần cân nhắc đến việc dự phòng thuốc chống nôn bao gồm cả corticosteroid.
Hoãn dùng trong điều trị
Hoãn dùng HALAVEN vào ngày thứ 1 hay ngày thứ 8 nếu có bất kỳ vấn đề nào sau đây:
- Số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) < 1 x 109/L
- Tiểu cầu < 75 x 109/L
- Độc tính không liên quan huyết học độ 3 hay độ 4.
Giảm liều trong điều trị
Khuyến cáo về giảm liều cho việc điều trị trở lại được trình bày trong bảng 2.
- xem Bảng 2.

Image from Drug Label Content

Không nên tăng liều eribulin trở lại sau khi đã giảm.
Bệnh nhân suy gan
Chức năng gan bị suy giảm do di căn:
Liều khuyến cáo eribulin cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan nhẹ (Child-Pugh A) là 0,97 mg/m2 dùng đường tĩnh mạch từ 2 đến 5 phút vào ngày thứ 1 và thứ 8 của chu kỳ điều trị 21 ngày. Liều khuyến cáo eribulin cho bệnh nhân suy gan mức độ trung bình (Child-Pugh B) là 0,62 mg/m2 dùng đường tĩnh mạch từ 2 đến 5 phút vào ngày thứ 1 và thứ 8 của chu kỳ điều trị 21 ngày.
Suy gan nặng (Child-Pugh C) chưa được nghiên cứu nhưng cần giảm liều hơn nữa nếu dùng eribulin cho những bệnh nhân này.
Suy chức năng gan do xơ gan:
Chưa có nghiên cứu trên nhóm bệnh nhân này. Liều như trên có thể dùng trong trường hợp suy gan nhẹ và trung bình nhưng phải theo dõi chặt chẽ vì các liều này có thể cần phải điều chỉnh lại.
Bệnh nhân suy thận
Những bệnh nhân bị suy chức năng thận trung bình đến nặng (độ thanh thải creatinine < 50 mL/phút) có thể làm tăng nồng độ eribulin trong tuần hoàn và có thể cần phải giảm liều.
Cần thận trọng và theo dõi chặt chẽ độ an toàn cho các bệnh nhân suy thận (xem mục Dược động học).
Bệnh nhân cao tuổi
Không có khuyến cáo điều chỉnh liều đặc biệt dựa trên độ tuổi của bệnh nhân (xem mục Tác dụng không mong muốn).
Bệnh nhi
Không sử dụng HALAVEN ở trẻ em và thiếu niên cho chỉ định ung thư vú.
Cách dùng
Đường dùng: HALAVEN được dùng theo đường tĩnh mạch.
Liều dùng có thể được pha loãng bằng 100 mL dung dịch pha tiêm natri clorid 9 mg/mL (0,9%). Không pha loãng trong dung dịch truyền glucose 5%. Hướng dẫn về cách pha loãng thuốc trước khi dùng, xem mục Những lưu ý đặc biệt khi sử dụng. Cần đảm bảo đường truyền tĩnh mạch ngoại biên hoặc tĩnh mạch trung tâm tốt trước khi dùng thuốc. Không có bằng chứng cho thấy eribulin mesylate gây rộp da hay kích ứng. Trong trường hợp thoát mạch, cần điều trị triệu chứng. Để có thêm thông tin liên quan đến xử lý các thuốc gây độc tế bào, xem mục Những lưu ý đặc biệt khi sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in