Halaven

Halaven Chỉ định/Công dụng

Nhà sản xuất:

Eisai
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
HALAVEN được chỉ định điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tiến xa tại chỗ hoặc di căn đã tiến triển sau ít nhất một phác đồ hóa trị liệu điều trị bệnh tiến xa (xem mục Dược lực học). Phác đồ trị liệu trước đó đã bao gồm một anthracycline và một taxane trong điều trị bổ trợ hoặc di căn trừ khi bệnh nhân không phù hợp với những phương pháp điều trị này.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in