Havrix 1440
Thông tin cơ bản
Thành phần
Vaccine ngừa viêm gan siêu vi A chứa virus viêm gan siêu vi A dòng HM 175 đã bị làm bất hoạt.
Phân loại ATC
J06BB11 - hepatitis A immunoglobulin ; Belongs to the class of specific immunoglobulins. Used in passive immunizations.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in