Hedera helix


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Productive cough
Adult: As effervescent tab: 50 mg bid. As syrup or solution (containing dried ivy leaf extract 0.7 g/100 mL): 5-7.5 mL bid or tid.
Child: As effervescent tab: 6-11 years 25 mg bid; ≥12 years Same as adult dose. As syrup (containing dried ivy leaf extract 0.7 g/100 mL): 2-6 years 2.5 mL bid; >6-12 years 5 mL bid or tid; ≥12 years Same as adult dose.
Chống chỉ định
Children <2 years. Pregnancy and lactation.
Thận trọng
Patients with gastritis or gastric ulcer. Treatment with a cough medicine in children (especially under 6 years old) should be considered carefully due to potential risks and limited evidence on efficacy.
Tác dụng không mong muốn
Gastrointestinal disorders: Nausea, vomiting, diarrhoea.
Immune system disorders: Allergic reactions (e.g. skin rash, urticaria, dyspnoea).
Chỉ số theo dõi
Monitor for signs or symptoms of dyspnoea, fever, bloody sputum and other persistent symptoms.
Quá liều
Symptoms: Nausea, vomiting, diarrhoea, excitation or agitation. Management: Symptomatic and supportive treatment.
Tác dụng
Description: Hedera helix (Araliaceae) contains saponins that have mucolytic, spasmolytic, and bronchodilatory actions. Based on studies, the saponins found in ivy leaf trigger responses in the gastric mucosa. Hence, activating the gastro-pulmonary mucokinetic vagal reflex which stimulates the bronchi to produce a watery fluid and induce expectoration.
Synonym: Ivy leaf.
Bảo quản
Store below 25°C. Protect from light and moisture.
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
R05CA12 - Hederae helicis folium ; Belongs to the class of expectorants. Used in the treatment of wet cough.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Hedera helix từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Cozz Ivy
  • Prospan Cough Syrup
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in