Mới
Hemlibra

Hemlibra Thận trọng lúc dùng

emicizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Các hướng dẫn đặc biệt về sử dụng, thao tác và xử lý
Dung dịch HEMLIBRA là dung dịch vô khuẩn, không chứa chất bảo quản và là dung dịch sẵn có để tiêm dưới da mà không cần pha loãng.
Dung dịch HEMLIBRA nên được kiểm tra bằng mắt thường để đảm bảo không có các tiểu phân lạ hoặc đổi màu trước khi sử dụng. HEMLIBRA là dung dịch không màu hoặc có màu vàng nhạt. Không sử dụng dung dịch HEMLIBRA nếu phát hiện thấy các tiểu phân lạ hoặc chế phẩm bị đổi màu.
Lọ tiêm chứa dung dịch HEMLIBRA chỉ sử dụng 1 lần.
Cần có 1 bơm tiêm, 1 kim rút thuốc (hoặc bộ chuyển đổi lọ) và 1 kim tiêm để rút dung dịch HEMLIBRA ra khỏi lọ và tiêm dưới da.
Nên sử dụng 1 bơm tiêm 1 mL để tiêm một lượng dung dịch HEMLIBRA lên đến 1 mL. Sử dụng 1 bơm tiêm 2 mL đến 3 mL để tiêm 1 liều lớn hơn 1 mL lên đến 2 mL.
Tham khảo “Hướng dẫn sử dụng” HEMLIBRA để xem các hướng dẫn về thao tác khi kết hợp các lọ trong 1 ống tiêm. Không sử dụng các lọ HEMLIBRA nồng độ khác nhau khi kết hợp các lọ theo liều được kê đơn.
Tiêu chí khuyến cáo bơm tiêm, kim tiêm, và bộ chuyển đổi lọ được xác định để đảm bảo dùng đúng và an toàn khi tiêm HEMLIBRA. Tiêu chí này dựa trên các cân nhắc về thao tác (như độ chính xác về liều, tiêm dưới da), các đặc tính của HEMLIBRA (như độ nhớt) và mức độ tương hợp giữa HEMLIBRA và các vật liệu sử dụng.
Bơm tiêm 1 mL
Tiêu chuẩn: bơm tiêm trong bằng polypropylen hoặc polycarbonat với đầu Luer-Lock tip (trong trường hợp không phù hợp với địa phương, một bơm tiêm với đầu Luer Slip tip có thể sử dụng), chia vạch chính xác đến 0,01 mL, vô khuẩn, chỉ dùng để tiêm, sử dụng 1 lần, không chứa chất cao su và chất gây sốt. Khi sử dụng cùng với bộ chuyển đổi lọ, phải sử dụng một khoảng không khí chết thấp trong bơm tiêm 1 mL phải được lấp đầy trên tiêu chuẩn.
Bơm tiêm 2 đến 3 mL
Tiêu chuẩn: bơm tiêm trong bằng polypropylen hoặc polycarbonat với đầu Luer-Lock tip (trong trường hợp không phù hợp với địa phương, một bơm tiêm với đầu Luer Slip tip có thể sử dụng), chia vạch chính xác đến 0,1 mL, vô khuẩn, chỉ dùng để tiêm, sử dụng 1 lần, không chứa chất cao su và chất gây sốt. Khi sử dụng cùng với bộ chuyển đổi lọ, phải sử dụng một khoảng không khí chết thấp trong bơm tiêm 3 mL phải được lấp đầy trên tiêu chuẩn.
Kim rút thuốc hoặc bộ chuyển đổi lọ
Tiêu chuẩn đối với kim rút thuốc: thép không rỉ với phần kết nối Luer-Lock (trong trường hợp không phù hợp với địa phương, một bơm tiêm với đầu Luer Slip tip có thể sử dụng), vô trùng, kích thước kim 18 G, dài 1” đến 1½’’, đầu tà hoặc nửa đầu tà, sử dụng một lần, không chứa chất cao su và chất gây sốt.
Tiêu chuẩn bộ chuyển đổi lọ: Polycarbonate với phần kết nối Luer-Lock, vô trùng, phù hợp với đường kính cổ lọ 15 mm, dùng một lần, không chứa chất cao su và chất gây sốt.
Kim tiêm
Tiêu chuẩn: làm bằng thép không gỉ với phần nối Luer-Lock, vô khuẩn, kích thước kim 26 G (phạm vi chấp nhận 25-27G), chiều dài thích hợp 3/8'' hoặc tối đa ½’’, sử dụng 1 lần, không chứa chất cao su và chất gây sốt, tốt nhất là bao gồm cả tính năng an toàn của kim tiêm.
Khi đã chuyển thuốc từ lọ vào bơm tiêm, thuốc nên được sử dụng ngay do thuốc không chứa bất cứ chất bảo quản chống nhiễm khuẩn nào.
Không tương hợp
Không ghi nhận được sự không tương hợp giữa HEMLIBRA và ống tiêm, bộ chuyển đổi lọ hay kim tiêm được khuyến cáo.
Xử lý bơm tiêm/các vật nhọn
Nên tuyệt đối tuân thủ quy trình dưới đây trong việc sử dụng và xử lý bơm tiêm:
- Không bao giờ sử dụng lại kim tiêm, bơm tiêm và bộ chuyển đổi lọ.
- Đặt tất cả kim tiêm, bơm tiêm và bộ chuyển đổi lọ vào thùng chứa vật sắc (hộp chuyên dùng để hủy vật sắc nhọn)
Xử lý các thuốc không sử dụng/hết hạn sử dụng
Nên hạn chế tối đa việc thải thuốc ra ngoài môi trường. Không nên loại bỏ thuốc qua đường nước thải và nên tránh việc vứt bỏ thuốc theo các chất thải hộ gia đình. Sử dụng “hệ thống thu thập thuốc” đã được thiết lập nếu đã có sẵn tại địa phương. Nên theo các hướng dẫn của nước sở tại về việc xử lý thuốc không sử dụng/hết hạn sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in