Mới
Hemlibra

Hemlibra Mô tả

emicizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thành phần tá dược: L-histidine, L-aspartic acid, L-arginine, poloxamer 188, nước pha tiêm.
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm. Dung dịch không màu đến màu vàng nhạt, được điều chỉnh đến pH 6,0, đóng trong các lọ thủy tinh không màu, dùng 1 lần.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in