Mới
Hemlibra

Hemlibra Quá liều

emicizumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Các kinh nghiệm về quá liều HEMLIBRA còn hạn chế. Quá liều có thể dẫn đến tăng đông máu quá mức.
Bệnh nhân bị quá liều nên liên hệ ngay với bác sĩ và cần được theo dõi cẩn thận.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in