Hepabig
Thông tin cơ bản
Thành phần
Là dung dịch vô trùng chứa Globulin miễn dịch kháng viêm gan B của người được sản xuất theo phương pháp phân đoạn Cohn.
Phân loại ATC
J06BB04 - hepatitis B immunoglobulin ; Belongs to the class of specific immunoglobulins. Used in passive immunizations.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in