Hepabig

Hepabig

hepatitis b immunoglobulin

Nhà sản xuất:

Green Cross Corp.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin cơ bản
Thành phần
Là dung dịch vô trùng chứa Globulin miễn dịch kháng viêm gan B của người được sản xuất theo phương pháp phân đoạn Cohn.
Phân loại ATC
J06BB04 - hepatitis B immunoglobulin ; Belongs to the class of specific immunoglobulins. Used in passive immunizations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Hepabig Dung dịch tiêm 100 IU/0.5 mL
Trình bày/Đóng gói
100 IU x 10 × 1's;100 IU x 1's;100 IU x 5 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in