Heparinoids


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Inflammation
Adult: As 0.3% w/w cream/gel: Apply 3-5 cm (or more, if necessary, up to 15 cm), as a thin layer, to affected area 2-4 times daily.
Child: >5 yr As 0.3% w/w cream/gel: Same as adult dose.
Thận trọng
Childn.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
Avoid contact on large areas of skin, broken or sensitive skin, or mucous membranes.
Tác dụng
Description: Heparinoid is a topical anticoagulant that has an anti-inflammatory effect by weakly inhibiting PGE2 synthesis and indirectly affecting LTB4 production. The thrombolytic effect is through potentiation of urokinase activity and the anti-exudatory effect is brought about by the inhibition of hyaluronidase.
Pharmacokinetics:
Excretion: Via urine, partly unchanged and depolymerised.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Phân loại ATC
C05BA - Heparins or heparinoids for topical use ; Used in antivaricose therapy.
Tài liệu tham khảo
Buckingham R (ed). Heparinoids. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 13/06/2017.

Joint Formulary Committee. Heparinoid. British National Formulary [online]. London. BMJ Group and Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 13/06/2017.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Heparinoids từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Hirudoid
  • Hirudoid Forte
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in